Diensten Particulier

Diensten Zakelijk

Certificaten & Partners

Aqualon van Zutphen is gecertificeerd voor de BRL6000-25. Hiermee voldoen wij aan het nieuwe keurmerk CO-vrij van de Rijksoverheid. Per 1 april 2023 gelden er namelijk nieuwe regels voor het installeren, onderhouden en repareren van uw gasinstallatie (cv-ketel, geisers, gashaard- of kachel). Deze regels zijn vastgelegd in de bouwregelgeving.

Aqualon van Zutphen bied haar klanten zekerheid en toont aan dat installaties betrouwbaar, duurzaam en veilig zijn ontworpen. Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 6000 en voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

Aqualon van Zutphen is gecertificeerd voor de BRL6000-25. Hiermee voldoen wij aan het nieuwe keurmerk CO-vrij van de Rijksoverheid. Per 1 april 2023 gelden er namelijk nieuwe regels voor het installeren, onderhouden en repareren van uw gasinstallatie (cv-ketel, geisers, gashaard- of kachel). Deze regels zijn vastgelegd in de bouwregelgeving.

Als specialist in warmtepomptechniek is Aqualon van Zutphen gecertificeerd voor de BRL 6000-21 welke is opgedeeld in de drie deelcertificaten: ontwerp, installatie en beheer. Voor installateurs die werken aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bodem gekoppelde warmtepomp) is het BRL 6000-21 certificaat verplicht.

Als specialist in Aqualon van Zutphen is gecertificeerd voor de BRL100. Voor de bedrijfscertificering f-gassen zijn in de wet een aantal eisen opgenomen. Deze certificatie-eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn certificaat f-gassen voor ondernemingen. Deze eisen hebben betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem. In dit systeem wordt geborgd dat het bedrijf de juiste procedures, werkinstructies, formulieren, koudemiddelenregistraties en gereedschappen gebruikt.

Aqualon van Zutphen is een erkend leerbedrijf en bied BBL en BOL-leerlingen een interessante stageplek. Voor meer info check werken in de wereld van morgen

Aqualon van Zutphen is lid van Techniek Nederland. Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ongeveer 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.