3 februari 2023

In 2021 heeft Aqualon van Zutphen de installaties opgeleverd van Basisschool De Vest. Er is hier een aardwarmtesysteem aangelegd en een balansventilatie met warmteterugwinning. Uitgangspunt is een energiezuinige en gezonde school én veilige omgeving creëren voor de leerlingen en onderwijzend personeel.


De afgelopen periode is door Klictix het binnenklimaat en het energieverbruik gemonitord. Een rapport waar wij toch wel erg trots op zijn. Dit rapport laat zien dat onze duurzaamheidsambities leiden tot concreet resultaat. Én bevestigd ook nog maar eens dat het binnenklimaat goed is, zoals door de gebruikers van de school al eerder aan ons kenbaar is gemaakt.


Het binnenklimaat is gemonitord op CO2-niveau, de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Het gemiddelde CO2-niveau gedurende school- of kinderdagverblijfuren blijft onder de 600 p.p.m. dit valt in klasse A van de publicatie Frisse Scholen. De gemiddelde luchttemperatuur ligt voor alle ruimten tussen de 21,5 en 22,5°C; dit valt ook in klasse A (klasse A is uitmuntend en het hoogst haalbare). De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid ligt voor alle ruimten tussen de 47% en 50%. Dit is binnen de comfortzone gesteld door Fanger.


Door middel van twee energiemeters worden de technische ruimte (de klimaatinstallaties) en de verlichting en het consumptief verbruik van dag tot dag gemeten. Met de huidige monitoringsgegevens resulteren de totalen in een verbruik van 61,2 kWh/m2. Een bruikbare indicator in de beoordeling van dit verbruik per m2 is de WEii-score. Het schoolgebouw valt ruim in de categorie Zeer Zuinig (<=85 kWh/m2). Met een paar kleine aanpassingen valt het gebouw in de categorie Paris Proof (<=60 kWh/m2).


Het binnenklimaat voldoet dus aan de gestelde eisen zoals beschreven in de Frisse Scholen publicatie. Daarnaast ligt het energieverbruik in lijn met de verwachtingen van een duurzaam schoolgebouw met energielabel A. De WEii score van “zeer zuinig” – maar vooral bijna de score “Paris Proof” – geeft aan dat gebouw bijdraagt aan de klimaatdoelen die zijn gesteld voor het jaar 2030.


Bron: 221212/486001A/RJ/EM&BM Update energie- en binnenklimaatmonitoring / Klictix