27 oktober 2021

Foto project nieuwbouw nul-op-de-meter-woning te Hapert.

 

Ondanks dat dit nog weinig onder de aandacht wordt gebracht, geldt er sinds 2014 voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering. Deze wetgeving is in het leven geroepen omdat het bij een aardwarmtesysteem essentieel is dat er vooraf een goede simulatie word gemaakt van de installatie. De ondergrondse en bovengrondse installatie moeten perfect in balans zijn zodat de bronnen door de jaren niet gaan opwarmen of afkoelen.

 

Voor installateurs die werken aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bodem gekoppelde warmtepomp) is het BRL 6000-21 certificaat verplicht. Als specialist in warmtepomptechniek is Aqualon van Zutphen gecertificeerd voor de BRL 6000-21 welke is opgedeeld in de drie deelcertificaten: ontwerp, installatie en beheer. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, vindt er jaarlijks een audit plaats door Kiwa Nederland op deze certificering.

 

Tijdens een audit worden er verschillende projecten die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd onder de loep genomen en bezocht. Deze worden dan door de auditor beoordeeld en hieruit volgt een rapportage. Ook dit jaar waren er geen verbeterpunten en is de certificering wederom goed gekeurd. Dat is uiteraard goed nieuws is, want dan kunnen wij weer doen waar we goed in zijn namelijk het realiseren van mooie warmtepompsystemen voor onze klanten.

 

Het beste uit één wereld.

 

Voor meer informatie ga naar onze diensten of neem direct contact op.